Browsing: Đào Tạo Tiếng Nhật

Cấu Trúc Đề Thi N5
By

Cấu trúc đề thi N5 Các môn thi Cách ra đề (Thời gian thi) Tiêu đề Số câu Mục tiêu Phần 1 Từ vựng (25 phút)…

Tiếng Nhật Cho Trẻ Em
By

Bất ngờ về bài học đạo đức lớp 1, 2 của trẻ em Nhật Bản Người Nhật cho rằng “Sách giáo khoa Đạo đức đảm đương…

1 2