Author haato

Đại học Thuỷ sản Tokyo
By

Đại học Thủy sản Tokyo được thành lập vào tháng 11 năm 1888 như một Viện đào tạo về Thủy sản của Nhật Bản. Nó đã…

Đại học Thương mại Tokyo
By

Đại học Thương mạiTokyođược thành lập vào tháng 11 năm 1875 bởi Iwasaki Yataro. Năm 1882 nó trở thành một trường học quốc gia tên là…

Trường đại học Azabu
By

Đại học Azabu (Azabu daigaku) là một trường đại học tư nhân tạiSagamihara, Kanagawa, Nhật Bản. Tiền thân của trường được thành lập vào năm 1890.…

Trường đại học Gufu
By

Đại học Gifu (Gifu Daigaku) là một trường đại học quốc gia tại thành phố Gifu, tỉnh Gifu, Nhật Bản. Nó đôi khi được viết tắt…

Trường đại học ngoại ngữ Tokyo
By

Đại học ngoại ngữTokyo(thường được gọi là TUFS) là một trường đại học ởFuchu,Tokyo, Nhật Bản. TUFS chủ yếu giảng dạy ngôn ngữ nước ngoài, các…

Trường đại học Tohoku Gakuin
By

Là trường đại học tư nhân ở Sendai, Nhật Bản. Trường được thành lập theo một nền tảng Kitô giáo, đặc biệt là Đức Giáo hội…

Trường đại học Tsuru (Yamanashi)
By

Đại học Tsuru là một trường đại học trực thuộc Trung ương nằm ở Tsuru, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản. Trường có khoảng 3.000 sinh viên và…

1 26 27 28