Browsing: Lịch Khai Giảng

Lịch Thi Top J 2019
By

1.LỊCH THI TOP J 2019 – Ngày thi: 13/01/2019 – Thời hạn nộp đơn đăng ký: Từ 24/19/11/2018 đến 21/12/2018. – Cấp độ thi: SƠ CẤP…

LỊCH THI NAT-TEST NĂM 2018
By

  Ngày thi Bắt đầu nộp hồ sơ Hạn nộp hồ sơ Kết quả Đợt 1 4/02/2018 (Chủ nhật) 02/1/2018 5/01/2018 Trong vòng 3 tuần kể…